Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín
Tajomstvá pod hladinou - projektový deň v II. B
Prostredníctvom zážitkového učenia realizovaného v Tihányiovskom paláci v Banskej Bystrici žiaci spoznávali faunu obývajúcu vodné toky a jazerá na Slovensku, drobný hmyz, vodné chrobáky, obojživelníky, plazy, vtáky a cicavce. Deti videli unikátnu zbierku zapožičanú od súkromného zberateľa a preparátora, pána Milana Žiaka. Okrem šťúk, sumcov, kaprov, pstruhov, hlavátky a ďalších druhov rýb uvideli deti aj introdukované ryby, ktoré pôvodne v našom prostredí nežili: tolstolobik, veslonos, amur a iné. 

Ekologické zameranie projektového dňa má základnú myšlienku: aké dôležité je, v akom prostredí tieto druhy žijú, čo potrebujú, kde sa cítia dobre a môžu sa rozmnožovať, ktoré prostredie im poskytuje vhodné úkryty a pod. A naopak, čo im bráni v tom, aby obývali naše rieky, potoky a jazerá v takých hojných počtoch ako kedysi. 


Deti zaujala problematika odpadov. Názorná ukážka zinscenovanej miestnosti pod hladinou s vodníkom nám predstavila vodné toky plné odpadu, od plastových fliaš a slamiek až po pneumatiky. Detská dušička sa vcítila do duše rybky žijúcej v znečistenej rieke.

K rozvíjaniu kritického myslenia u detí prispela veľká časť výkladu a rozhovor o tom, ako sa na tom, čo okolo seba vidia, podieľame my sami, čo spôsobujeme, ako to môžeme zmeniť, čo sa dá robiť inak. Deti ticho počúvali ako funguje spútavanie riek betónom a nemožnosť migrácie mnohých druhov rýb a tomu, ako sa dnes s týmto problémom vysporiadavajú krajiny. Dozvedeli sa aj o zmenenom spôsobe hospodárenia - z malých políčok na veľké lány, o používaní chemikálií v poľnohospodárstve a o tom, ako to vplýva na vodné toky okolo. 

Na záver sme sa všetci spolu zahrali aj hru, kde si deti v trojiciach navzájom hľadali kamarátov, ktorí k sebe patria, precvičovali vzájomnú komunikáciu a spoluprácu. 

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >