Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5237980
Otvorená škola
Aj v  školskom roku 2018/2019 sme úspešne nadviazali na pilotný ročník programu Otvorená škola. Cieľom tohto programu je podporiť demokratické prostredie na školách a výchovu k občianstvu prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania a aktívnej, zmysluplnej práce žiackej školskej rady. 

Boli sme jednou zo šiestich ocenených škôl :)
Dňa 10. júna sa v Úrade Verejnej ochrankyne práv pani profesorky Márie Patakyovej uskutočnilo stretnutie, počas ktorého verejná ochrankyňa práv ocenila program Otvorené školy ako jeden zo šiestich inovatívnych projektov, ktoré prispievajú k zlepšovaniu povedomia a stavu ochrany ľudských práv na Slovensku a ocenila náš osobný vklad do tejto problematiky. Účastníkmi tohto programu boli žiaci VII. B a VIII. C triedy, ktorým ďakujeme za aktívny, participatívny prístup a snahu posunúť samých seba :)

„Vyjadrujem Vám svoju vďaku za to, že ste sa aktívne zapojili do vzdelávania o demokracii v programe Otvorené školy. Oceňujem váš prínos v šírení osvety o fungovaní demokratického a právneho štátu medzi žiakmi a žiačkami, či už intelektovo nadanými alebo z marginalizovaných skupín. Vážim si Vaše nadšenie pre prácu s deťmi, vďaka ktorému mali možnosť porozumieť princípom demokracie a naučiť sa prakticky používať jej nástroje v praxi. Váš záujem o vzdelávanie
mladších ročníkov v tejto oblasti je nesmierne dôležitý pre smerovanie demokracie v budúcnosti“.
Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv, 10.06.2019

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >