Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5532864
Stretnutie generácií
logo Nadácie Tatra banky
Každý človek je v niečom dobrý, má nejakú minulosť, je v niečom neopakovateľný. Starí rodičia toho pre svoje deti a vnúčatá veľa urobili a stále robia. Sú vpísaní do životov aj našich žiakov. 

Projektom Stretnutie generácií a jeho plánovanými aktivitami chceme mladším žiakom školy poskytnúť priestor na hľadanie kultúrnych a životných hodnôt našej spoločnosti, poznávanie čestných a pracovitých ľudí okolo nás a zároveň posilňovať tradície, zvyky a remeslá našich predkov

Plánované a prebiehajúce aktivity projektu:
1. Mapovanie životných príbehov seniorov – dotazníky.
2. Generačné remeselné dielne – výroba malých umeleckých ľudových výrobkov v spolupráci so seniormi.
3. Interaktívny seminár pod vedením seniora o kultúrnom dedičstve našich predkov.
4. Denník z pátrania po minulosti – spracovanie získaných informácií do brožúry, tvorba literárnych a výtvarných prác žiakov.
5. Trojgeneračné stretnutie s programom na tému úcty k starším.
6. Autorské rovesnícke čítanie v KKĽŠ vo Zvolene – pútavé čítanie z denníka, diskusia.

Na účely realizácie projektu je poskytnutý finančný dar v rámci grantového programu zamestnanecký program Dobré srdce Nadácie Tatra banky. Predpokladaný záver projektu je december 2017.


Mapovanie života seniorov

Úvodnou aktivitou projektu Stretnutie generácií je vyhľadávanie zaujímavých životných príbehov seniorov mesta Zvolen a jeho blízkeho okolia. V mesiaci september sa do tejto úlohy zapojilo okolo 60 žiakov 3. – 5. ročníka našej školy vyplnením krátkeho dotazníka, ktorým sme získali databázu stručných opisov života niektorých seniorov. Žiaci prostredníctvom dotazníka hľadali seniorov so svojím životným príbehom ako cestovateľov, remeselníkov, folkloristov, vojnových veteránov, apod. Z vyplnených dotazníkov pomocou učiteliek oslovili niektorých z nich. 

V mesiaci október, žiaci štvrtého ročníka, v domácom prostredí realizovali rozhovory „Babka, dedko rozprávaj!“, ankety či interview so svojim starými rodičmi, ktorými zisťovali informácie o ich živote. Svoje zistenia porovnávali so súčasnosťou. Niektoré zo záznamov tvoria súčasť Denníka z pátrania po minulosti. 

Ako žijú moji starí rodičia teraz anketa

K oblastiam života sa vyjadruje stará mama Riška.
1. Technika.
„ Nie som kamarátka s počítačom. Zaberá to veľa času. Mobil je môj pomocník.“
2. Obľúbené domáce práce.
„Rada varím, pečiem a žehlím.“
3. Obľúbené piesne/speváci
„Marika Gombitová a pieseň Vyznanie.“
4. Hobby. 
„Relax v záhrade a vyšívanie.“
5. Obdobie, do ktorého by sa chceli vrátiť.
„Keď som mala tridsať rokov.“
6.Neobľúbené práce.
„Nemám.“
7. Koho majú najradšej.
„Najradšej mám svojich vnukov.“
8. Zvieratká, ktoré chovajú.
„Korytnačka, psi, mačky, rybičky, korela.“
9. Najobľúbenejšia farba.
„Hnedá, modrá, zelená.“
10. Kam by radi cestovali.
„Poznávať zámky, jaskyne, ktoré som ešte nenavštívila.“

So svojou starou mamou sa rozpráva Tomáško.
1. Aký máš vzťah k technike?
Ako dôchodkyňa sa už počítačom nevenujem.
2. Ktoré sú tvoje obľúbené domáce práce?
Rada varím, pečiem a ráno chystám vnukov do školy a škôlky.
3. Máš nejaké obľúbené piesne?
Obľubujem tanečné piesne a Karla Gotta.
4. A čo tvoje hobby?
Rada sa venujem pestovaniu kvetov v záhrade.
5. Do ktorého obdobia života ba si sa chcela vrátiť?
Rada by som opäť prežila sedemdesiate roky, keď som po maturite nastúpila do práce.
6. Čo najradšej robíš vo svojom voľnom čase?
Rada čítam časopisy, pozerám televíziu, relaxujem pri hudbe.
7. Ktoré je tvoje obľúbené zvieratko?
Najradšej sa starám o našich dvoch psíkov, ktorí sa volajú Danny a Rony.
8. Vybavuje sa ti najkrajšie miesto, ktoré si navštívila?
Najradšej sa vraciam do rodného kraja pod Poľanou, ale páčilo sa mi aj v Juhoslávii.
9. Uprednostňuješ niektoré z ročných období?
Najradšej mám jar, keď sa príroda prebúdza a leto pre vôňu kvetov.
10. Kupuješ si aj zmrzlinu?
Zbožňujem citrónovú, ale dám si aj jahodovú.


Generačné remeselné dielne 

Remeselné dielne ako súčasť vyučovania majú na našej škole bohatú históriu. V projekte Stretnutie generácií sa na nich stretli tri generácie ľudí: deti, dospelí a seniori. Deti sa vďaka sústredenosti, manuálnej zručnosti a pomoci starých rodičov učili základy drôtovania, modrotlače a vyšívania. Vyrobili si malé umelecké, ľudové predmety ako: drôtené srdiečka, pečiatky pre návrh látky na modrotlač, vyšívané obrúsky, či namiešali chutný bylinkový čaj.

Skonštatovali,  že naši predkovia boli nesmierne zruční a šikovní ľudia, keď si vedeli skoro všetko vyrobiť sami. Starí rodičia prítomní na dielňach sa tešili z prítomnosti v škole na vyučovaní u svojich vnúčat. Vyjadrili sa, že to bol veľmi príjemne a zmysluplne strávený voľný čas. 


Semináre o kultúrnom dedičstve

Interaktívne semináre so seniormi poskytli mladším žiakom školy priestor na hľadanie životných a kultúrnych hodnôt spoločnosti, poznávanie čestných a pracovitých ľudí a zároveň v prepojení s remeselnými dielňami aj poznávanie tradičných remesiel našich predkov. Žiaci pozorovali rôzne historické artefakty: dobové fotografie, na ktorých si všímali odievanie ľudí, ich úpravu zovňajšku, životné prostredie a interiéry, učebnice, vysvedčenia, obrusy. Obyčajné vyučovacie dni sa tak premenili na neobyčajné. Semináre viedli seniorky pp. Klimová, Danková, Novodomská a Melegová. 

Najväčším prínosom pre deti bolo uvedomenie si pozitív a negatív súčasného života. Žiaci na základe odlišností pochopili, že žijú pohodlnejšie a konzumnejšie. Zistili, že naši predkovia žili chudobnejšie, boli remeselne zdatní, vedeli si vyrobiť takmer všetko potrebné pre život. Deti pomáhali svojim rodičom a správali sa zodpovednejšie, samostatnejšie. Rodiny boli súdržnejšie a častejšie sa spolu stretávali. Seniorky, ktoré viedli semináre zmysluplne a obohacujúco strávili svoj voľný čas. Ocenili, že svoje životné skúsenosti a poznania môžu odovzdať generácií súčasných detí. Odovzdali tak svoje životné skúsenosti, zistenia a hodnoty našim žiakom. 

Žiakom sme poskytli priestor na aktívne poznanie pozitívnych vzorov a možnosť hovoriť s dospelými o osobnom živote a teda takouto cestou ho aj včasne formovať. Tieto závery považujeme za najväčší prínos projektu.


Stretnutie generácií – školská slávnosť

Školská slávnosť ako generačné stretnutie a zároveň vyvrcholenie aktivít projektu prebehla 22.12.2017 o 15.30 hod. v priestoroch školskej jedálne. Zúčastnilo sa jej 115 divákov: starí rodičia, rodičia, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, hostia. V programe účinkovalo 37 žiakov školy. 

Program vychádzal z tradícií našich predkov, ktoré dodržiavali v adventnom a vianočnom čase (koledníci, na starej vianočnej tržnici, o sviečkach). Žiaci boli oblečení v tradičných dobových odevoch. Súčasťou programu bol aj krst publikácie Denníka z pátrania po minulosti „Čo zotrvá, to nezostarne“. Publikácia vyvolala veľký záujem zo strany verejnosti a seniorov. Myšlienka projektu ich nadchla a mnohí osobne vyslovili veľké poďakovanie. Niektorí žiaci v spolupráci s pani Zagrapanovou natočili krátke filmové venovania a poďakovania svojim starým rodičom. Upravené a zostrihané do jedného filmového pásma boli premietnuté na záver programu. Po programe bol pripravený raut pre všetkých divákov, hostí a účinkujúcich (koláč Štedrák, slané pečivo, pagáče, ovocie, vianočný nealkoholický punč). 

Za občerstvenie, spoluprácu a participáciu na projekte ďakujeme rodičom Ondreja Nôtu zo IV.A triedy.

Denník z pátrania po minulosti 

Zámerom tvorby Denníka z pátrania po minulosti bolo písomnou formou vytvoriť záznamy zistení žiakov o živote našich predkov. V čase od mája do decembra 2017 žiaci realizovali rozhovory, interview a ankety so svojim starými rodičmi o ich živote. Niektorí zo seniorov svoje životné príbehy spracovali do rozprávania a poskytli za účelom zverejnenia. Denník obsahuje životné rozprávania seniorov, odborné články tvorené žiakmi s informáciami o minulosti, opisy, básne, výtvarné a literárne práce žiakov, fotografie, slovník zabudnutých slov. Denník vznikal priebežne a zároveň obsahuje množstvo dokumentačného materiálu z priebehu projektu Stretnutie generácií. Denník sme nazvali  Čo zotrvá, to nezostarne. Jeho tlač je finančne zabezpečená z daru Nadácie Tatra banky v grafickom štúdiu DALLI v Banskej Bystrici v počte 160 výtlačkov.

Veríme, že denník bude v súčasnosti ale aj v budúcnosti slúžiť ako zdroj informácií, historický prameň. Jeho výtlačky sú poskytnuté seniorom detí participujúcich na projekte, žiakom a učiteľom našej školy ako učebný materiál a širokej verejnosti. 
< Predchádzajúca   Ďalšia >