Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín
Trieda II. C
Všetkovedko 2021 v II. C
Všetkovedko je súťaž pre zvedavé deti, ktoré chodia po svete s otvorenými očami, stále sa pýtajú a chcú pochopiť, čo sa okolo nich deje. Je to celoslovenská súťaž, v ktorej deti riešia úlohy zo všetkých oblastí, s ktorými sa doteraz stretli - prvouka, prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova a dopravná výchova. Pri riešení úloh si deti precvičia čítanie s porozumeným aj logické myslenie.

Môžeme si dohodnúť stretnutie na 30. februára?

Kde máme v tele bubienok?

Celý článok...
 
Puzzle práv a povinností - projektový deň 2019 v I. C
Posledné utorkové dopoludnie pred jesennými prázdninami sme obohatili vyučovanie projektovým vyučovaním aj mimo školy. Téma tohto dňa znela: „Aby nám bolo spolu dobre...“

Keďže sa prváci ešte stále zoznamujú so školským prostredím, sústredili sme sa na práva a povinnosti žiaka. Na úvod sme sa vybrali do Krajskej knižnice Ľ. Štúra, kde nás milá pani knihovníčka uviedla do témy dňa. Na pomoc si zobrala knižku Farebné strašidielko. 

Celý článok...
 
Športujme, hravo zdravo - prváci 2019
Pohyb je prirodzený prostriedok výchovy. V piatok 20.9. 2019 sa uskutočnilo v rámci Európskeho týždňa športu podujatie Športujeme - neklikáme.
 
V telocvični sa stretli žiaci z troch prváckych tried, kde predviedli svoje športové zdatnosti, šikovnosť zábavu a predovšetkým potešenie z pohybových hier. Ukázali svojim spolužiakom, že vedia tráviť svoj voľný čas plnohodnotne a nedajú šancu tabletom a telefonickým hrám.

Reakcie detí boli pozitívne, napr.
Celý článok...