Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín
Trieda II. A
Rozprávka o malej surikate (II. A - 2020)
Koncom septembra sme sa so zvedavosťou zúčastnili v Starej radnici podujatia na podporu čítania. Podujatie organizovala krajská knižnica v našom meste. 

Vzdelávací cyklus prezentovala lektorka PhDr. Ľudmila Hrdináková. Rozprávali sme si príbeh od Julie Boehmeovej a Julie Ginsbachovej s názvom Tafiti - príbehy o neobyčajnom priateľstve. Hlavný hrdina nášho príbehu je surikata Tafiti. 

Celý článok...
 
Tekvičiak v II. A (2020)
V rámci podujatí Tekvicovej slávnosti sme si v triede vyrobili papierového tekvičiaka. Deti pracovali usilovne a s úsmevom. Vymýšľali rôzne zaujímavé, strašidelné, veselé tváričky. 
Do triedy nám pribudli noví spolužiaci- tekvičiakovia.

Celý článok...
 
Bublinková hodina v II. A (2020)
V našej triede  to bublinkovalo. 
Spolužiačka Natálka všetkým deťom k meninám priniesla bublifuk. 
Keďže deti bubliny milujú, hneď pred školou sme si spravili súťaž o najväčšiu bublinu. 
Všetci fúkali a tešili sa s nových nádherných bublín snívajúc svoj sen.
Vytváranie a naháňanie bublín bola pre všetky deti zábava.

Celý článok...