Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín
Trieda III. A
Cvičenie v prírode u tretiakov (III. A - 2021)
Dnes sme všetci tretiaci,
boli v parku Adolfa Priesola. 
Neboli sme obyčajný školáci,
ale nezaskočila nás žiadna úloha. 

Celý článok...
 
Záhady prírody okolo nás (III. A - 2021)
Pri dátume 1. jún zbystria pozornosť všetky deti. Konečne sa na nás vo Zvolene, po výdatných dažďoch, usmialo slniečko a my sme si Medzinárodný deň detí mohli naplno užiť. Čakal nás deň plný zábavy, hier a športu. Naša misia, pod názvom Záhady prírody okolo nás, bola zameraná na získanie nových poznatkov a zdolanie vedomostných úloh na rôzne témy: 
Celý článok...
 
Ako sa u tretiakov chutne maľovalo (III. A - 2020)
Cieľom kampane Hovorme o jedle je zvyšovanie úrovne vzdelania a povedomia o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasť zdravého životného štýlu Žiaci tretieho ročníka sa opäť s chuťou zapojili do obľúbenej výtvarnej súťaže Chutné maľovanie. Aktívny prístup pri realizácii výtvarných prác sa odzrkadlil na originálnych a pútavých prácach detí. Aj minimálne vzdelanie v oblasti potravín a výživy môže mať obrovský účinok na kvalitu ľudského života.

tretiaci

Celý článok...