Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín
Trieda IV. C
Vítame prváčikov čítaním pod orechom
Pod hríbom. 
To je názov rozprávky, ktorú sme si „naštudovali“ pre prvákov. Rozdelili sme si role, trénovali čítanie textov, pripravili sme si kulisy a bábky, nachystali sme si aj prekvapenie – omaľovánky. A zrazu... prišli sme o dvoch účinkujúcich, ochoreli a museli ostať doma. Nás to však neodradilo a nacvičili sme si to znova. Z reakcií prvákov sme vytušili, že sa im naše dramatizované čítanie páčilo. 

Celý článok...
 
Prezentácie ročníkových prác (III. C)
Počas troch júnových dní sa v našej triede uskutočnili prezentácie ročníkových prác žiakov. 

Prvá vystupujúca bola Nelly so zaujímavou ročníkovou prácou s názvom Nikto neunikne. Ukázala nám rôzne nevšedné pomôcky, ktoré sa využívajú pri vyšetrovaní. Oboznámila nás aj s detektívom Sherlockom Holmesom. 

Druhá prezentovala Emmka a názov jej práce je Naša budúcnosť. Porozprávala nám ako je na tom naša planéta Zem v dnešnej dobe. Ninka Ch. so svojou prezentáciou Mať či nemať koňa spísala výhody a nevýhody pre každého, kto chce mať koňa. V jej autorskej brožúrke sa dočítate nielen koľko kôň stojí, ale aj napr. koľko sena pre neho potrebujete na mesiac. 

Druhý deň upútala Tami svojou prezentáciou Podmorský div sveta - chobotnica. Naštudovala si informácie o inteligencii chobotnice. Viete, že má mozog dvojročného dieťaťa? Porozprávala nám mnoho zaujímavých informácií, ktoré doplnila krátkymi pútavými videami.

Jakubko s projektom SMNCH (Sprievodca mojimi náučnými chodníkmi) predstavil vlastný návrh náučného chodníka v Čeríne – Čačíne. Musíme naplánovať spoločnú turistiku a po chodníku sa prejsť.

Celý článok...
 
Malí spisovatelia spolupracujú s veľkou spisovateľkou (III. C)
Žiaci III. a IV.C triedy pracovali na rozvíjaní svojej fantázie a tvorivých schopností aj počas dištančného vzdelávania. Jedna z možností napredovania pri tvorbe textov prišla aj priamo od známej spisovateľky, ktorú deti poznajú zo spoločných stretnutí priamo v triednych spoločenstvách na našej TROJKE. 

Neviete kto to je? No predsa Zuzana Almáši Koreňová, úžasná spisovateľka, ktorá vyrába aj bábky, ktoré liečia dušu. Venuje sa aj iným činnostiam, je lektorka a koučka. Od školského roka 2019/2020 je aj novou vedúcou odboru školstva mesta Zvolen. 

Naša základná škola aj počas učenia sa na diaľku prinášala na svojom webovom sídle školy dobrovoľnícku aktivitu zameranú na zmiernenie sociálnej izolácie. Na školskom cloude bol zriadený priestor s názvom Perinka so zvukovými nahrávkami čítaných textov, ktoré boli určené širokej verejnosti, najmä deťom a starším ľuďom. Pani Zuzka tiež prispela svojimi príbehmi, ale neboli dokončené. A to bol priestor na rozvoj fantázie, originality, vymýšľania nedokončených príbehov.
A ako to skončilo? To sa dozviete z listu, ktorý nám pani Z. Koreňová napísala (pozri foto). Prečítali sme si ho, a samozrejme odpísali. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu...

Milá pani Zuzana A. Koreňová.
Celý článok...