Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín
Trieda V. C
Príroda a život okolo nás
Všetko okolo nás, čo nevytvoril človek, sa nazýva príroda. Prírodu tvoria prírodniny. Živé, prijímajú potravu, dýchajú, rastú, pohybujú sa, rozmnožujú sa, reagujú na podnety z okolia, hynú – patria sem baktérie, huby, rastliny a živočíchy. Neživé - môžu meniť svoj tvar, ale nie sú živé, nerastú – patrí sem slnko, voda, vzduch, pôda, minerály a horniny. Aby sme mohli lepšie spoznať prírodu, musíme ju pozorovať a skúmať. 

Celý článok...
 
Didaktické hry (IV. C)
Prázdniny nám klopú na dvere a treba sa na ne pripraviť. Didaktické hry na našom školskom dvore boli zamerané na dopravnú výchovu. Bicykle, kolobežky, prilby, dopravné značky, semafor, pravidlá, tieto slová charakterizovali tento deň. Utvrdili sme si pravidlá cestnej premávky a tešíme sa na bezpečné prázdniny! Hurááá!

Celý článok...
 
Knižnica je liečebňa duše (IV. C)
Dňa 9. júna 2020 sme po dlhšej dobe zavítali do KKĽŠ. Stretnutie žiakov so spisovateľom Miroslavom Kapustom bolo súčasťou cyklu stretnutí detí s tvorcami detských kníh Deti hurá do čítania projektu Knižnica pre všetkých ľudí.

Spisovateľ Miroslav Kapusta žije v neďalekej Banskej Bystrici a okrem kníh pre dospelých je autorom niekoľkých kníh pre deti. Je členom  Spolku slovenských spisovateľov, členom literárneho klubu LITERA 2, v Banskej Bystrici, je tiež niekoľkonásobným laureátom rôznych celoslovenských literárnych súťaží v poézii, účastník medzinárodných poetických festivalov, organizátor besied a hudobno-poetických kultúrnych programov. Často účinkuje v programoch pre deti vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. S uvedenou knižnicou je spoluzakladateľom regionálnej literárnej súťaže pre deti a mládež Banskobystrické pierko. V súťaži pôsobí aj ako predseda odbornej poroty. Je autorom zatiaľ 11 kníh, z ktorých 3 sú pre deti. A jednu si teraz čítame aj v triedach.

Deti o stretnutí napísali:

Celý článok...