Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín
Trieda V. B
Divočina v meste (IV. B)
Vzhľad okolitej krajiny a prírody je obrazom ľudí, ktorí ju obývajú. Keďže naša škola je v meste, veľmi sa nám zapáčila myšlienka učiť sa v prírode. Prírodná učebňa si v júni pre nás pripravila množstvo prekvapení. Prvým bolo krásne, no skryté jazierko v Laniciach. Toto jazierko patrí k najcennejším prírodným lokalitám vo Zvolene. Je to posledný zvyšok pôvodného koryta rieky Hron. Pod košatými dubmi, brestami, jaseňmi, javormi našlo svoj úkryt mnoho vzácnych druhov živočíchov. Je to kúsok divočiny uprostred mesta, ktorý pozitívne vplýva na klímu v okolí má význam pri zadržiavaní vody a regulácií jej odtoku z krajiny.

Celý článok...
 
Dve tváre jedného sveta - projektový deň vo IV. B
Všetky deti na svete majú právo na starostlivosť, ochranu a právo na zdravý vývin v bezpečnom prostredí. V Dohovore o právach dieťaťa je takáto požiadavka zakotvená.. Napriek tomu každý deň umierajú tisíce detí, pretože nemajú čo jesť alebo sú choré a nie je všade dostupná dobrá zdravotná starostlivosť. Preto medzinárodná organizácia UNICEF podporuje v 157 krajinách sveta projekty určené na pomoc deťom. Sú zamerané na starostlivosť o zdravie, výživu, na pitnú vodu, na hygienu, pomoc v chudobe, ochranu detských práv a vzdelávanie. Solidárnosť, pokoj, tolerancia, uvedomovanie si svojich práv a ochrana životného prostredia sú dnes dôležité témy v takej výchove detí, ktorá im pomôže uvedomiť si, že sú občanmi tohto sveta. Počas projektového dňa pod názvom Dve tváre jedného sveta, sme priblížili deťom spôsob života a kultúry v iných krajinách, ale aj život na Slovensku pred päťdesiatimi rokmi. Chceme povzbudiť deti, aby premýšľali o problémoch, s akými sa stretávajú obyvatelia mnohých krajín, a zapájali sa do projektov, ktoré sú zamerané na ich lepšiu budúcnosť.

Čo napísali o tomto dni žiaci 4. B
Celý článok...
 
Štvrtáci čítali prvákom (IV. B)
Začiatkom septembra žiaci štvrtých ročníkov pod vedením svojich triednych učiteliek zorganizovali rovesnícke čítanie pre prvákov pod názvom Prečítam ti rozprávočku. Štvrtáci odprezentovali svoje čitateľské zručnosti prvákom s cieľom formovať pozitívny vzťah prvákov k detskej literatúre. 
Na rovesnícke čítanie si pripravili rozprávky o zvieratkách, ktoré sú veľmi blízke našim najmenším. Mladší žiaci počúvali so záujmom, dej rozprávok ich pohltil. Boli nadšení predstavou, že aj oni raz budú takto čítať menším deťom. Ako odmenu sľúbili štvrtákom, že posledný mesiac školského roka prídu čítať na výmenu oni štvrtákom. Takto na škole vznikla neformálna nová tradícia podporujúca pozitívny vzťah k čítaniu a k detskej literatúre.

Vyjadrenia pocitov štvrtákov

Celý článok...