Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín
Trieda V. A
Divočina v meste (IV. A)
Vzhľad okolitej krajiny a prírody je obrazom ľudí, ktorí ju obývajú. Keďže naša škola je v meste, veľmi sa nám zapáčila myšlienka učiť sa v prírode. Prírodná učebňa si v júni pre nás pripravila množstvo prekvapení. Prvým bolo krásne, no skryté jazierko v Laniciach. Toto jazierko patrí k najcennejším prírodným lokalitám vo Zvolene. Je to posledný zvyšok pôvodného koryta rieky Hron. Pod košatými dubmi, brestami, jaseňmi, javormi našlo svoj úkryt mnoho vzácnych druhov živočíchov. Je to kúsok divočiny uprostred mesta, ktorý pozitívne vplýva na klímu v okolí má význam pri zadržiavaní vody a regulácií jej odtoku z krajiny.

Celý článok...
 
Dve tváre jedného sveta - projektový deň vo IV. A
Každé dieťa na svete má právo byť ochraňované, právo na starostlivosť, právo na zdravý vývin v bezpečnom prostredí a právo byť vzdelávané. Solidárnosť, pokoj, tolerancia voči iným ľuďom sveta, boli hlavné myšlienky nesúce sa v triedach štvrtého ročníka počas projektového dňa s názvom „Dve tváre jedného sveta“. Našim cieľom bolo žiakom sprostredkovať informácie, že sú na svete štáty, kde niektoré deti do školy chodiť nemôžu, že existujú ľudia, ktorí pomáhajú deťom v chudobným krajinách a priblížiť vzdelávanie na Slovensku pred päťdesiatimi rokmi. Využitím metodického materiálu svetovej organizácie UNICEF pomenovávali prvky prijateľného a neprijateľného správania sa, porovnávali život detí u nás a v krajinách tretieho sveta. Žiaci vyjadrovali vlastnú skúsenosť s niektorými detskými a ľudskými právami obsiahnutými v dokumente a na záver napísali priania ostatným deťom sveta. 

Čo napísali o tomto dni žiaci IV. A?

Celý článok...
 
Buďte aktívni, športujeme neklikáme
Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V tomto roku sa konal už jeho piaty ročník. Hlavnou témou kampane bolo „#BeActive, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. My sme našu aktivitu prejavili v podujatí Štvrtácka vybíjaná. Kolektívy detí z IV. A, IV. B a IV. C si spolu zašportovali v našej telocvični. Deťom bolo super a tešia sa na ďalšie spoločné stretnutie.

Celý článok...