Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5472891
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Oznam o výške príspevku v ŠKD
VÁŽENÍ RODIČIA,

v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách  a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, prispieva na činnosť školského klubu zákonný zástupca dieťaťa 

mesačne sumou vo výške 9,00 EUR (slovom deväť).

Príspevok sa uhrádza prevodným príkazom súhrnne v dvoch splátkach:
-   jednorázovo 45 €  za mesiace IX. 2021 - I. 2022,
-   jednorázovo 45 €  za mesiace II. - VI. 2022.


Názov účtu: ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 
Číslo účtu školy: 1634261258/0200 VÚB Zvolen
IBAN: SK 66 0200 0000 0016 3426 1258

UPOZORNENIE: 
Prvú splátku príspevku v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203, IV. Časť, Článok 11, (2),  je potrebné uhradiť do 20. augusta 2021. Doklad o úhrade 1. splátky príspevku (45 eur) je potrebné predložiť p. vychovávateľovi/vychovávateľke so Žiadosťou do školského klubu detí pre školský rok 2021/2022. 

Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok, na základe platnej legislatívy dieťa môže byť dočasne vyradené zo zoznamu zapísaných detí (za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá rodič). 

 
Deň otcov v ŠKD 2021
Ocko, možno o tom nevieš, si môj veľký hrdina.
Aj keď občas prísne pozrieš,
vždy na teba spolieham.
V živote sa nestratím, lebo teba, ocko, mám.
A hoci občas pochybí,  viem, že nikdy nie som sám.

Celý článok...
 
Mesiac MÁJ 2021 v našom ŠDK
Deň matiek v ŠKD

Rozmýšľal som celý deň, čo ti mamka darujem.
Otvoril som pokladničku, chytil som sa za hlavičku,
korunky som všetky minul, na sladkosti na zmrzlinu,
v tom ručičky moje vravia, že ti pekný darček spravia.

Celý článok...
 
Veľká noc 2021 v našom ŠKD
My sa spolu nenudíme, na Veľkú noc sa pripravíme...

Aj v neľahkej pandemickej dobe sme sa spoločne rozhodli, že jarne vyzdobíme vestibul našej krásnej školy, triedy a okná v nich. Spoločne vytvárame priestor, v ktorom sa šťastne cítime a kam radi chodíme. Ale tu sme vonkoncom neskočili, s prichádzajúcou Veľkou nocou sme so šikovnými ručičkami vytvorili netradičné veľkonočné dekorácie. 

Celý článok...
 
Mesiac APRÍL 2021- mesiac lesov v našom ŠKD
Do lesa ja chodím rád,
lebo som s ním kamarát. 
Vôňa stromov, ihličia, 
ticho, pokoj, čistota!

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 9 z 120