Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín
Trieda I. C
Triedne foto I. C (2020)
Pasovanie I. C
 
S kolesami na cestách v I. C (2020)
V septembri sme sa aj my, prváčikovia našej „trojky“ zúčastnili dopravnej výchovy na školskom dvore, ktoré sa pomocou mestského policajta zmenilo na ihrisko dopravné. 

Celý článok...